Arbeider

PODKAST (2022-)
HAVSKRØMT (2020)
CLUE: MALTESERGÅTEN (2021)
ILLUSTRASJONER
CLUE: SALAMAMNDERGÅTEN (2021)